Geodetická činnost

Povodí Moravy s. p. zaměstnává také specializované geodety. Ti se zabývají nejčastěji zaměřováním provedených staveb a nových vodních děl. Dokumentují změny po povodních, připravují operáty a podklady pro katastr nemovitostí či geodetické podklady pro studie a projekty.

Pro sběr geodetických dat používají metodu družicové technologie GPS v kombinaci s klasickými metodami měření prostřednictvím výkonných totálních stanic řady TCR 1200 fy Leica. Útvar je vybaven výkonnými terénními vozy.

Zpracování vstupních a zdrojových dat i datové výstupy jsou prováděny prostřednictvím digitálních technologií v programech SKI, Groma, MicroStation, MGEO, Atlas DMT aj. Velká pozornost je v útvaru kladena na provádění geodetických prací na technické a profesionální úrovni při sledování jakosti měření. Samozřejmostí jsou také grafické výstupy.

Služby geodetů z Povodí Moravy, s.p. můžete využít i vy.

Kontakt: Ing. Petr Láska