Vodohospodářské laboratoře

Vodohospodářské laboratoře Povodí Moravy, s.p. jsou zkušební laboratoří č. 1190 akreditovanou Českým institutem pro akreditaci o. p .s. Laboratoře provádí analytické, fyzikálně-chemické, biologické a mikrobiologické zkoušky vod, výluhů, plavenin, sedimentů, půd, kalů a biologického materiálu. Zajišťují i vzorkování pitných, povrchových, podzemních, odpadních vod a vod ke koupání, pevných matric přírodního původu (např. sediment, kal, zemina, plavenina, odpad – sedimenty ukládané na skládky, řasy, sinice, makrozoobentos, fytobentos, makrofyta). Vodohospodářské laboratoře provádějí rozbory také pro občany a firmy. 

Profily provozního monitoringu tekoucích vod 

MÁTE STUDNU?

Chcete vodu z ní používat na pití, osobní hygienu, zalévání, plnění bazénu?

MÁTE KOJENCE? BATOLE?

Chcete pro něj používat vodu z vlastní studny nebo jinou vodu než balenou?

MÁTE BAZÉN?

Chcete vědět, jaká je v něm voda a v čem se koupete?

MÁTE DOMOVNÍ ČISTÍRNU?

Chcete vědět, jak je efektivní?

MÁTE NA KOHOUTKU ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU PITNÉ VODY?

Chcete vědět, zda je skutečně účinné?

STAVÍTE? KOLAUDUJETE?

Potřebujete rozbory vody pro kolaudační řízení nebo jiný účel?

PODNIKÁTE?

Potřebujete rozbor vody, zeminy, kalu, sedimentu pro legislativní účely?

POTŘEBUJETE ODESLAT VÝSLEDKY ROZBORŮ DO ELEKTRONICKÉ DATABÁZE MZd PiVo?

Na všechny tyto otázky Vám odpoví Ing. Marek Burian PhD. z VH laboratoří státního podniku Povodí Moravy: burian@pmo.cz nebo 541 637 350

Zde si můžete prohlédnout:

Osvědčení o akreditaci č. 194/2024 a přílohu k Osvědčení.

Laboratoře mají zavedený a funkční systém managementu kvality v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Dlouhodobě zavedený a průběžně udržovaný a zlepšovaný systém kvality laboratoře umožňuje laboratoři flexibilně používat vybrané metody zkoušení a poskytovat výrok o shodě se specifikací.

Aktuální seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace naleznete zde.

ilustrace

Poskytované služby

Odběr vzorků pro chemické a biologické analýzy za účelem monitorování kvality vod a pevné matrice odběr vzorků pitných vod...

ilustrace

Politika a cíle kvality

Politika kvality Udržovat, rozvíjet a zlešovat zavedený systém managementu v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC...

ilustrace

Informace pro zákazníky

Formuláře ke stažení objednávkový formulář (pdf) průvodní list ke vzorkům (pdf) cenovou nabídku zpracujeme dle Vašich...

ilustrace

Kontakty a adresy vodohospodářských laboratoří

Pracoviště Brno: Dřevařská 11, PSČ 602 00 (mapa), Tel.: 541 637 344, Fax: 541 211 403, email: laboratorepm@pmo.cz Vedoucí...