Připravované akce PPO

PPO Pobečví

PPO Uherské Hradiště

PPO Olomouc – IV. etapa

PPO Troubky

ilustrace

Přírodě blízká protipovodňová opatření v Kyjově ochrání obyvatele...

Město Kyjov a Povodí Moravy, s. p. připravují společný projekt přírodě blízkých protipovodňových opatření na říčce Kyjovce....

18. 2. 2022
ilustrace

Srovnání variant PPO Troubky

Srovnávací analýza dvou variant protipovodňové ochrany obce Troubky. Jedná se o návrh Povodí Moravy, s. p. z roku 2010...

1. 4. 2016