Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod na území správy Povodí Moravy, s.p., je soustavná koncepční činnost, kterou zajišťuje stát, a jeho účelem je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy ochrany vod jako složky životního prostředí, snížení nepříznivých účinků povodní a sucha a udržitelného užívání vodních zdrojů, zejména pro účely zásobování pitnou vodou.

Proces plánování v oblasti vod je navržen na období 2004 – 2027. Toto období je rozděleno do 3 období:

Přípravné práce I. plánovacího období probíhaly v letech 2004 – 2009 a zahrnovaly tvorbu plánů. Jejím výsledkem je Plán oblasti povodí Moravy a Plán oblasti povodí Dyje, které byly platné pro období 2009 – 2015.

Přípravné práce II. plánovacího období plánování probíhaly v letech 2009 – 2015, kdy se prováděla první aktualizace Plánů oblastí povodí. Výsledkem je Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu a Plán dílčího povodí Dyje, které jsou platné pro období 2015 – 2021

Přípravné práce III. plánovacího období plánování probíhají v letech 2015 – 2021, kdy se provádí další aktualizace plánů povodí. Jejich výsledkem budou plány dílčích povodí platné pro období 2021 – 2027.

Tyto plány jsou v jednotlivých obdobích platnosti podkladem pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení.

ilustrace

I. plánovací období – POP 2009-2015 

Plány oblastí povodí Moravy a Dyje 2009 – 2015 Plány národních částí mezinárodních oblastí povodí Plán hlavních povodí České...

1. 2. 2018
ilustrace

II. plánovací období – PDP 2015-2021 

Plány dílčích povodí obsahují (z Národního plánu povodí Dunaje přebrané) stanovené cíle pro ochranu a zlepšování stavu...

1. 2. 2018
ilustrace

III. plánovací období – PDP 2021-2027 

Třetí plány dílčích povodí 2021-2027 byly schválené v roce 2022 a současně byla zahájena příprava jejich aktualizace, tedy...

1. 2. 2018
ilustrace

IV. plánovací období – PDP 2027-2033 

Po schválení plánů dílčích povodí pro období 2021-2027 byla plynule zajájena příprava jejich aktualizace, tzn. práce...

1. 1. 2018
ilustrace

Plány pro zvládání povodňových rizik II. 2021-2027 

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje 2021-2027 

22. 11. 2017
ilustrace

Plány pro zvládání povodňových rizik III. 2027-2033 

Oznámení zveřejnění aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik O Z N Á M E N Í Podle § 25 odst. 1, písm. a) bod...

15. 6. 2017
ilustrace

Dopady klimatické změny na vodohospodářskou soustavu (2008)

Studie posouzení dopadů klimatické změny na vodohospodářskou soustavu v povodí Moravy v roce 2008. Studie obsahuje...

4. 1. 2012