Povodí Moravy spouští na VD Brno činnost srážedel fosforu a aeračních věží

Povodí Moravy, s. p. spouští provoz aeračních věží a srážení fosforu na přítoku do Brněnské údolní nádrže. S blížícím se startem letní sezony tak chtějí vodohospodáři udělat vše proto, aby koupání v Brněnské přehradě bylo pro rekreanty co nejpříjemnější a kvalita vody zůstala po celé období dobrá. 

V pondělí 26. 4. Povodí Moravy, s. p. zahájil srážení fosforu na přítoku do vodní nádrže Brno. V pátek 30. 4. na srážení fosforu navázal spuštěním aeračních a destratifikačních věží. Provzdušňovací systém v kombinaci se srážením fosforu má vytvářet takové prostředí, které brání masivnímu rozvoji nepříjemných sinic. „Zatímco srážení fosforu , který představuje hlavní živinu pro sinice, zabraňuje jeho vnosu do hlavního jezera, aerační systém pomáhá okysličovat vodu u dna a promíchává celý vodní sloupec, kdy okysličenou vodu z vrchních vrstev posunuje směrem ke dnu a tím ztěžuje životní cyklus sinic. Cílem celé naší snahy je udržet pokud možno rovnovážný stav povrchových vod v údolní nádrži Brno,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

V loňském roce opatření zaznamenala velký úspěch, neboť celou koupací sezónu byla kvalita vody na všech koupacích místech na Brněnské přehradě hodnocena Krajskou hygienickou stanicí prvním, tedy nejlepším stupněm. Zda se podaří v letošním roce udržet vodu vhodnou po celou sezónu ke koupání jako v minulých etapách, to závisí částečně na fungování opatření, ale především na počasí a míře vyprodukovaného znečištění člověkem. „Úspěšnost realizovaných opatření je závislá na klimatických a hydrologických podmínkách a zejména míře znečištění, které se do vodní nádrže dostává. To jsou faktory, které jako správce nádrže nedokážeme ovlivnit. Provoz opatření je proto třeba vnímat jako prozatímní řešením. Abychom dosáhli dobré kvality vody v nádrži, je nezbytně nutné pokračovat v odstraňování komunálních, průmyslových i zemědělských zdrojů znečištění v povodích nad vodními nádržemi, a to zejména fosforu,“ vysvětluje Gargulák.

Kvalitu vody v brněnské přehrady Povodí Moravy, s. p. podporuje i dalšími kroky. V povodí říčky Veverky, přítoku do Brněnské přehrady, byla v minulosti realizována soustava sedimentačních nádrží. V minulém roce byla na Knínickém potoce navíc dokončena jeho revitalizace, která podporuje zachytávání splavenin a snižuje míru zanášení nádrže. Opatření ke zvýšení kvality vody provádí Povodí Moravy, s. p. na Brněnské údolní nádrži od roku 2009.

Projekt „Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži“, jehož cílem je snížení dopadů eutrofizace na vodu v přehradě, pokračuje ve své třetí etapě (2018-2022). Na provádění opatření realizovaných Povodím Moravy, s. p. finančně přispívá rovným dílem Jihomoravský kraj a Město Brno. I v letošním a příštím roce tak bude provozován aerační systém a srážení fosforu na přítoku. Na každý rok projektu je vyčleněno 10 mil. Kč. Vynaložené prostředky na realizaci opatření nejsou určené na jednorázové vyčištění, ale na kontinuální dlouhodobou úpravu poměrů v nádrži v letním období kdy dochází k nadměrnému rozvoji sinic zejména z důvodu stále velmi vysokého množství člověkem produkovaných živin, které přitéká do nádrže. Dále bude také pokračovat monitoring nádrže v režii Povodí Moravy, s. p. a Krajské hygienické stanice.

Připomenutí projektu, aneb jak to funguje:

Aerační systém – zajišťuje provzdušnění a destratifikaci hlavního jezera VD Brno, a tím snižuje předpoklad výskytu sinic. Skládá se ze čtyř technologických kontejnerů umístěných na březích Brněnské přehrady a napájených elektrickou energií. Z těchto kontejnerů jsou potom produktovody a vedením napájeny aerační věže, které jsou ponořeny pod hladinou, tyto věže (15 míchacích a 5 opatřených vzduchovací technologií) jsou schopny v letní sezóně okysličovat vodní sloupec a zabránit vrstvení vody dle teploty, kdy u dna bývá voda velice chladná a u hladiny naopak nejteplejší (toto rozvrstvení teplot vody ve vodní nádrži v závislosti na hloubce se nazývá stratifikace). Běžný rozdíl teploty mezi hladinou a dnem bývá až 10 °C, při používání aeračního systému tento rozdíl klesá na hodnoty kolem 2 až 3 °C. 

Aerační systém vodní nádrže

Dávkování na přítoku – zajišťuje aplikaci koagulantu (42 % vodného roztoku síranu železitého), který srážením fosforu zabraňuje tvoření nadměrného množství sinic v letní sezóně. Dávkovací zařízení obsahuje technologický kontejner napájený elektrickou energií a skladovací nádrže na zpevněné ploše. Jedná se celkem o 3 kusy dvouplášťových nádrží, každá o objemu 20 m3. Z kontejneru vede do vodního toku potrubí, které končí perforovanými hadicemi, ze kterých probíhá vlastní aplikace koagulantu. Dávkovací zařízení i aerační systém je pomocí hardware a software napojeno na vizualizaci, která umožňuje dálkově sledovat průběh dávkování a stav provozu aeračního systému.

Umístění dávkovacího zařízení na přítoku do nádrže

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 30. dubna 2021, 07:45aktualizováno 12. července 2022, 07:17 štítky: vodní nádrž Brno, aerační systém, Opatření na zlepšení jakosti vody VD Brno, Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži,